retshjaelpeniroskilde.one

OM OS

Vi er i øjeblikket 7 rådgivere i Retshjælpen.  Af disse er 6 uddannet jurist og 1 jurastuderende.


Trin 1 Telefonisk rådgivning


Trin 1 rådgivning er for alle, uanset indtægt og indhold.  Det er en hurtig og helt grundlæggende, mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål. 


Hvis du har spørgsmål vedrørende et brev eller en afgørelse, du har modtaget, skal du sende brevet eller afgørelsen til os, så vi kan se, hvad der står i det.


RÅDGIVNING

Rådgivning på trin 2 og 3 er mere omfattende og kræver sagsbehandling.  Det er, når vi svarer på et brev for dig, eller indgår i forhandlinger om den tvist, du er i.


Der er betingelser for rådgivning på trin 2 og 3:

  1. Du skal opfylde de økonomiske betingelser for fri proces.
  2. Din henvendelse kan ikke handle om selvstændig virksomhed eller om strafferetlige spørgsmål.


De økonomiske betingelser for fri proces er fastsat ved Retsplejeloven.  Du finder dem her.


retshjaelpeniroskilde.one

COPYRIGHT © ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES